Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Památná lípa u Kaceřovského mlýna

V březnu roku 2003 byla lípa u Kaceřovského mlýna vyhlášena památným stromem. Podle posudku, který vypracoval Český svaz ochránců přírody v Radnicích, se jedná o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos Scop.) rostoucí na pozemku v katastrálním území obce Olešná u Radnic.
Posuzovaná dřevina roste jako soliterní strom na pravém břehu v údolní nivě řeky Berounky, v zátopovém pásmu, asi 30 m od břehové čáry. Byla vysazena ve střední části nádvoří, kolem kterého byly v okruhu 12 až 25 metrů soustředěny objekty Kaceřovského mlýna. Stáří stromu se odhaduje na cca 150 let. Stanovištní podmínky jsou dobré, kolem báze kmene vede z jedné strany k obytným budovám nezpevněná štěrková komunikace, ze strany západní stojí stará nízká kamenná zídka. Podrost je zčásti zatravněný, povrch mírně zhutněný. Vodohospodářské poměry pro dřevinu jsou výborné.
Jedná se o mohutný exemplář lípy velkolisté, obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je 354 cm s přesností 2 cm, výška stromu je 28 metrů s přesností 2 m. Strom vytváří pět hlavních kosterních větví a je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Koruna nebyla v minulosti poškozena žádnými neodbornými zásahy. Je to velmi vitální jedinec.
Kolem stromu je vymezeno ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 12 m. V tomto ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace atd. bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody. Památný strom je označen malým státním znakem České republiky podle § 47, zák.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a podle vzoru přílohy č.1 vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

nahoru