Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Historie školy v Němčovicích

Nová školní budova se začala stavět v roce 1873. Prvního dubna byl položen základní kámen a v polovině října se už začalo vyučovat. Škola byla slavnostně vysvěcena první neděli po novém roce roku 1874, slavnosti se zůčastnilo hodně lidí z okolí, byla ukončena procesím do kostela v Újezdě u Sv.Kříže.
Prvním učitelem byl Vojtěch Hyneš. Zpočátku byla škola jednotřídní a žáků bylo zřejmě dost. Z této doby počty žáků bohužel neznáme, ale ve školním roce 1891-92 bylo zapsáno 233 žáků. V té době byla škola již trojtřídní a to až do školního roku 1925-26. Takové množství dětí nám i na tři třídy připadá nepředstavitelné, ale je pravda, že školní docházka bývala nedbalá, mnozí rodiče si vymáhali pro svá dítka úlevu od školní povinnosti, aby mohly doma pomáhat v hospodářství a „tím mařiti drahocenný čas, jehož mělo užito býti na vzdělávání ducha těchto dětí“.
V roce 1967 zůstala pro nedostatek žáků pouze jednotřídka, školní rok 1968-69 byl posledním vyučovacím rokem s 16 dětmi, škola zřejmě navždycky ztratila svůj původní účel.
V roce 1970 prodal tehdejší MNV Němčovice budovu školy JZD Přátelství Lhotka za 35.000,– Kč a to přestavělo třídy a kabinety na čtyři bytové jednotky pro své členy. V březnu roku 2003 byl tento dům čp. 37 zakoupen za částku 650.000,– Kč zpět do vlastnictví obce Němčovice. K bydlení slouží bývalá škola dodnes. V současné době se připravuje vestavba dvou dalších bytů do půdních prostor nákladem 1.700 tis. Kč.


nahoru