Novinky v obci

Místní knihovna v Němčovicích pořádá v neděli, dne 15. dubna…

Místní knihovna v Němčovicích pořádá v neděli, dne 15. dubna autobusový zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Královna Kapeska – královna přírodních sil (zač. 15 hodin). Jedná se o volné pokračování muzikálu Kapka medu pro Verunku. Odjezd autobusu z Němčovic je ve 12,30 hodin, cena za vstupenku včetně jízdného je 500,– Kč. Pro milovníky muzikálů zbývá ještě několik posledních vstupenek. Mohou se hlásit v němčovické restauraci, nebo na tel. 605 432 370.

Úřední deska

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový

V důsledku kalamitního výskytu lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesních porostech v Plzeňském kraji vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa stanovené jim lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů). Číst více

Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve správním řízení přezkoumal žádosti o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky, které dne 8.2.2018 podal NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha (dále jen „žadatel“). Číst více