Novinky v obci

Na prestižní akci Hasič roku 2016 HZS v Kongresovém centru…

Na prestižní akci Hasič roku 2016 HZS v Kongresovém centru Top Hotelu v Praze vystoupili naši Soptíci před několika stovkami profesionálních hasičů, včetně zásahu autíčkem. Po koberci ještě nejezdilo. Pak děti asistovaly panu generálu Rybovi a náměstkovi ministra vnitra a nosily poháry, odměny a ceny vyhodnoceným hasičům. Za to také byly odměněny a od pana generála dostaly tašku plnou odměn a k tomu plyšového soptíka. Paní učitelky pak dostaly kytku. Děkuji všem za pomoc. Nakonec nezbývalo, než dětem za povedené vystoupení zastavit u Mekáče. Jak jinak. Ale důležité je, že se zřejmě naše vystoupení a pomoc natolik zalíbila, že už máme pozvánku na příští ročník vyhodnocení této ankety Hasič roku 2017.

Na prestižní akci Hasič roku 2016 HZS v Kongresovém centru Top Hotelu v Praze vystoupili naši  Soptíci před několika stovkami profesionálních hasičů, včetně zásahu autíčkem. Po koberci ještě nejezdilo. Pak děti asistovaly panu generálu Rybovi a náměstkovi ministra vnitra a nosily poháry, odměny a ceny vyhodnoceným hasičům. Za to také byly odměněny a od pana generála dostaly  tašku plnou odměn a k tomu plyšového soptíka. Paní učitelky pak dostaly kytku. Děkuji všem za pomoc. Nakonec nezbývalo, než dětem za povedené vystoupení zastavit u Mekáče. Jak jinak. Ale důležité je, že se zřejmě naše vystoupení a pomoc natolik zalíbila, že už máme pozvánku na příští ročník vyhodnocení této ankety Hasič roku 2017.

Upzornění našim občanům: Do vašich schránek vám bylo pravděpodobně dodáno…

Upzornění našim občanům: Do vašich schránek vám bylo pravděpodobně dodáno oznámení o možnosti kontroly pitné vody. Upozorňujeme vás, že uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu 0-30 mg/l. Rozhodně nezískáte informaci, zda voda vyhovuje pro pitné účely a je zdravotně nezávadná. Tímto vás nabádáme, pokud hodláte využít nabídku uvedenou v oznámení, ke zvýšené obezřetnosti. Starosta

Upzornění našim občanům: Do vašich schránek vám bylo pravděpodobně dodáno oznámení o možnosti kontroly pitné vody. Upozorňujeme vás, že uvedená metoda Hach-Lange č. 8039 slouží pouze pro orientační stanovení dusičnanů v rozsahu 0-30 mg/l. Rozhodně nezískáte informaci, zda voda vyhovuje pro pitné účely a je zdravotně nezávadná. Tímto vás nabádáme, pokud hodláte využít nabídku uvedenou v oznámení, ke zvýšené obezřetnosti. Starosta

Průvod obcemi Němčovice a Olešná se vydařil. Přispělo k tomu…

Průvod obcemi Němčovice a Olešná se vydařil. Přispělo k tomu především krásné slunečné počasí. Děkujeme všem, kteří si připravili masky, děkujeme za účast v průvodu i těm, kteří masky neměli a děkujeme také těm, kteří pro maškary připravili pohoštění a také přispěli hasičům do kasičky. Vše vybrané zúročíme na němčovickém Vepřobraní 25. března 2017.

Průvod obcemi Němčovice a Olešná se vydařil. Přispělo k tomu především krásné slunečné počasí. Děkujeme všem, kteří si připravili masky, děkujeme za účast v průvodu i těm, kteří masky neměli a děkujeme také těm, kteří pro maškary připravili pohoštění a také přispěli hasičům do kasičky. Vše vybrané zúročíme na němčovickém Vepřobraní 25. března 2017.

V sobotu 25.2. proběhla druhá letošní likvidace akátu v údolí…

V sobotu 25.2. proběhla druhá letošní likvidace akátu v údolí Olešenského potoka. Kromě zvětšení plochy čekající na dubnovou výsadbu jiných druhů či čištění ptačích budek byla osazena dvojice hmyzích hotelů, abychom se časem mohli divit, proč si je oblíbili jen škvoři a pavouci 🙂 Výroba Aleš, Max, Adam, Jarda, osazení Danikazi s kolegou, zabydlení Jana, Alena a další šikovní pomocníci. Díky všem za pomoc a účast! Zároveň vás zveme na další pokračování, které se bude konat v neděli, 19. března (zač. 9,45). Určitě vám nabídneme po skončení akce opět něco dobrého do bříška!

V sobotu 25.2. proběhla druhá letošní likvidace akátu v údolí Olešenského potoka. Kromě zvětšení plochy čekající na dubnovou výsadbu jiných druhů či čištění ptačích budek byla osazena dvojice hmyzích hotelů, abychom se časem mohli divit, proč si je oblíbili jen škvoři a pavouci :) Výroba Aleš, Max, Adam, Jarda, osazení Danikazi s kolegou, zabydlení Jana, Alena a další šikovní pomocníci. Díky všem za pomoc a účast! Zároveň vás zveme na další pokračování, které se bude konat v neděli, 19. března (zač. 9,45). Určitě vám nabídneme po skončení akce opět něco dobrého do bříška!

Úřední deska

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“) jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Němčovice zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Němčovice/dále jen „návrh zadání“) a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Číst více