Novinky v obci

Upozornění na vyhlášku proti hluku o nedělích

Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1. května do 30. září (včetně). o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 1. října.

Úřední deska

Pravidla rozpočtového provizoria na období od
1.1.2023 do schválení rozpočtu na rok 2023

Do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2023 budou hrazeny pouze běžné nutné provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2022 závazky ze smluvních vztahů uzavřených v předchozích obdobích, případně náklady na odstranění havarijních stavů a škodách na majetku obce Němčovice, nebo opatření pro zamezení jejich vzniku. V případě nutnosti úhrady investičních výdajů a mimořádných provozních výdajů bude tyto položky schvalovat zastupitelstvo obce individuálně podle konkrétních potřeb.

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce 22.12.2022