CITO Němčovice 2016

CITO Němčovice 2016

Dnes musím smeknout před pracovitostí účastníků této akce, protože terén byl hodně náročný. Budování naučné stezky Olešenský potok, úklid přírodního parku Horní Berounka, údolí potoka se zúčastnilo téměř šedesát lidí. Naštěstí nepršelo a tak šla práce všem od ruky. Po skončení akce následovalo již tradiční občerstvení na němčovické návsi, kde Jirka Nový griloval vepřové šunky a klobásky. Snědl se i hrnec vegetariánského sojového guláše. Po jedné hodině se do úklidu obce pustilo přes třicet místních a z okolních příkopů posbírali skoro celou traktorovou kárku odpadků. I na ně jsme mysleli se svačinkou. Díky všem za pomoc, zvláště Adamovi Haunerovi, bez něj bychom to asi takto pěkně dohromady nedali, pak také díky Jirkovi Malíkovi a Pavlu Správkovi.

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání zadání územního plánu

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“) jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Němčovice zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Němčovice/dále jen „návrh zadání“) a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Číst více

Zájezd do divadla Hybernie v Praze

Zájezd do divadla Hybernie v Praze

Přes padesát účastníků se včera zúčastnilo autobusového zájezdu do pražského divadla Hybernie na muzikál Kapka medu pro Verunku. Dvě a půl hodiny trvající představení se líbilo především dětem. Nazpátek nesměla chybět zastávka  u „Mekáče“.