Novinky v obci

Letošní ročník němčovického masopustu bude mít trochu jiný, inovovaný scénář….

Letošní ročník němčovického masopustu bude mít trochu jiný, inovovaný scénář. Sraz jako obvykle bude před obecním úřadem, kde předá starosta obce masopustnímu rychtáři klíč od obce, následovat bude tradiční focení všech účastníků, pak odjezd autobusem do Olešné, po průvodu obcí návrat, kde se bude pokračovat od křižovatky (Kratochvílovi, Bílkovi) po hlavní silnici směrem na náves, kde bude průvod končit. Zde bude připraveno občerstvení a pití, jak pro účastníky, tak pro všechny ostatní. Sem se snese všechno, co masopustníci vykoledují a tady bude také hrát staročeská kapela Třehusk, která bude hrát i v průvodu. Všechny ostatní občany (především novostavby a domy na konci obce), které maškary minou, prosíme, aby pokud je chtějí také pohostit, případně přispět nějakou tou kačkou, aby přišli na náves, přinesli pohoštění sebou a tady mohou společně s maškarami také pít a hodovat. K uvedenému scénáři jsme letos došli poté, že těch, kteří chtějí průvod masek pohostit, výrazně v obci přibylo a není v lidských silách to množství jídla a pití absolvovat ve zdraví. Věříme, že uvedená novinka bude mít také pro všechny nějaké výhody a že se přibližně ve 14 hodin sejde celá vesnice společně na návsi, kde bude moci slavit ve víru hojnosti, hudby a veselí!

Letošní ročník němčovického masopustu bude mít trochu jiný, inovovaný scénář. Sraz jako obvykle bude před obecním úřadem, kde předá starosta obce masopustnímu rychtáři klíč od obce, následovat bude tradiční focení všech účastníků, pak odjezd autobusem do Olešné, po průvodu obcí návrat, kde se bude pokračovat od křižovatky (Kratochvílovi, Bílkovi) po hlavní silnici směrem na náves, kde bude průvod končit. Zde bude připraveno občerstvení a pití, jak pro účastníky, tak pro všechny ostatní. Sem se snese všechno, co masopustníci vykoledují a tady bude také hrát staročeská kapela Třehusk, která bude hrát i v průvodu. Všechny ostatní občany (především novostavby a domy na konci obce), které maškary minou, prosíme, aby pokud je chtějí také pohostit, případně přispět nějakou tou kačkou, aby přišli na náves, přinesli pohoštění sebou a tady mohou společně s maškarami také pít a hodovat. K uvedenému scénáři jsme letos došli poté, že těch, kteří chtějí průvod masek pohostit, výrazně v obci přibylo a není v lidských silách to množství jídla a pití absolvovat ve zdraví. Věříme, že uvedená novinka bude mít také pro všechny nějaké výhody a že se přibližně ve 14 hodin sejde celá vesnice společně na návsi, kde bude moci slavit ve víru hojnosti, hudby a veselí!

Úřední deska

Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Němčovice

Obecní úřad Němčovice oznamuje, že v pátek, dne 22. února 2019 se koná od 19 hodin v místní restauraci veřejné zasedání Zastupitelstva obce.

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2018 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Úhrada faktur nad 50 tisíc
5) Schválení žádostí o dotace (cyklolávka, kanalizace, PSOV, dětský tábor, OKHE – útulek)
6) Kontokorentní úvěr na rok 2019 – smlouva
7) Volba členů finančního a kontrolního výboru
8) Stanovení výše pro rozpočtová opatření starostovi
9) Schválení odměn členům zastupitelstva
10) Žádost na ÚP na zaměstanance VPP na rok 2019
11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost na rok 2019
12) Stanovení oddávajícího
13) Poptávkové řízení na dodavatele DČOV
14) Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic
15) Ukončení smlouvy s auditorem
16) Poplatky za likvidaci odpadu na rok 2019
17) Poskytnutí daru organizaci tělěsně postižených
18) Finanční podpora individuálního sportovce obce
19) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
20) Různé: Masopustní průvod obcí, Němčovické vepřobraní, ad.