Novinky v obci

Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Vyhodnocení poptávky na…

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Vyhodnocení poptávky na chodníky u aut. zastávek
3) Uzavření smlouvy o dílo
4) Další postup ve věci Furgon A21
5) Zadání PD na opravu hráze rybníku
6) Kontrola dokumentace nového ÚPO
7) Informace o nabídce MR na provoz plzeňského útulku
8) Informace o zahájení řízení ČIŽP
9) Informace o žádosti na DČOV u SFŽP
10) Rozpočtové opatření
11) Různé – Tatrování, Loučení s létem, ad.

Úřední deska