Obec Olešná

Svoboda František


1983 – 1980 Olešná čp.26
1990 odtržení od MěNV
1990 sloučení s obcí Němčovice

Balvín Karel

1981 – 1983 Olešná čp. 24
1983 odstěhoval se

Holota Václav


Olešná čp.41
1971 – 1980 předseda MNV
1980 – 1981 předseda OV
1980 sloučení obce Olešná pod MěNV Radnice do integrovaného celku

Hirmer František


1964 – 1971 Olešná čp.13

Kučera František

1957 – 1964 Olešná čp.25

Kučera Josef

1955 – 1957 Olešná čp.16

Smetana Josef

1954 – 1955 Olešná čp. 5
1955 rezignoval

Svoboda Václav

Olešná čp.2
1938 – 1945 starosta
1945 – 1954 předseda MNV

Chvojka Alois

1927 – 1938 Olešná čp.3

Krchov Václav

1923 – 1927 Olešná čp. 23

Pitrman Josef

1914 – 1919 Olešná čp.29

Tuka František

1919 – 1923 Olešná čp.36

Dientsbier František

1906 – 1914 Olešná čp.34

Kučera Václav

1900 – 1906 Olešná čp. 21

Jonák

1866 Olešná čp.