Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Župní sjezd Rokycanské župy v Olešné

Župního sjezdu Rokycanské župy hasičské číslo 82 se v Olešné také dočkali. Bylo to sice o deset let později než původně plánovali, ale úspěch měla také. Sice poválečné nadšení už poněkud opadalo, ale ani teˇsi nechtěli udělat ostudu a věnovali přípravě velkou péči.
Sjezd se konal 12. července 1931, zúčastnilo se ho 108 mužů cvičících, 103 muži ve slavnostních uniformách, 9 žáků a dokonce 14 cvičících žen a pochopitelně plno diváků a zvědavců.
Po podepsání prezenční listiny seřadil okrskový dozorce Josef Šubrt všechny zúčastněné sbory před hostincem do čtyřstupů a za zvuků hudby odpochodovali na cvičiště za vsí. Tam se pod kontrolou župního výboru konaly zkoušky. Poté se všichni odebrali do spolkové místnosti v hostinci, kde proběhla řádná valná hromada župy. Po obědě přešel průvod hasičů k pomníčku padlých vojínů ve světové válce, na všechny zapůsobil svým proslovem přítel Josef Šubrt i přednes básničky „Český hasič“ Bělou Krchovovou. Slavnost u pomníčku byla ukončena národní hymnou.
V dalším odpoledním programu byl opět hasičský poplach. Za deset let technika postoupila již o něco kupředu, a tak hasiči z Mostiště předvedli hašení pomocí motorové stříkačky. Pak ještě cvičily děti a ženy a na závěr předvedli samaritáni ukázku obvazů rúzných poranění ruky, hlavy a nohy.
Tak jako dnes i tenkrát se hasiči rádi bavili, takže na závěr celého slavnostního dne byla taneční zábava.


nahoru