Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Historie obce Olešná

Obec Olešná patřila vzhledem ke své poloze ke dvoru Žíkovu a s ním ke hradu Libštejnu, neměla tudíž více pánů jako Němčovice. Ve 14. století byla poddána pánům Libštejnským z Kolovrat, od roku 1403 do roku 1433 Albrechtovi a poté jeho synovi Bedřichovi.
Když roku 1430 sedm týdnů neúspěšně Husité dobývali Libštejn, utrpěli pravděpodobně újmu i Žíkov a Olešná. V druhé polovině 15. století vlastnil Olešnou se Žíkovem a Libštejnem Bedřichův syn Beneš. Po něm pokračoval jeho vnuk Jaroslav, který tento majetek prohospodařil. Libštejn s příslušenstvím, tedy i vsí Olešnou, přešel do rukou kancléře Albrechta Libštejnského z Kolovrat. Ten odkázal svoje jmění nevlastním synům pánům z Valdštejna. Roku 1571 prodal pan Jiří Bohuše z Valdštejna Libštejn s příslušenstvím Floriánu Gryspekovi. Po bitvě na Bílé hoře jim byl však všechen majetek zkonfiskován a část Libštejna se Žíkovem a Olešnou připadla ke Zbirohu do majetku Královské Koruny české. Roku 1630 koupil Žíkov s Olešnou Petr Příchovský z Příchovic. Roku 1638 byl prodán Liblín s Libštejnem a Žíkovem, tedy i Olešnou, císařskému radovi a místosudímu Českého království Benjaminu Fruveinovi z Podolí. Od této doby patřil Žíkov s Olešnou k Liblínu. Roku 1639 přitáhlo švédské vojsko, které vyloupilo a vypálilo hrad Libštejn. Tato doba musela být krušná i pro Žíkov a Olešnou.


nahoru