E-podatelna

Chcete být informováni o činnosti obce a obecního uřadu? Chcete vědet o dění v obci? A to vše přímo z Vašeho mobilu? Tak využijte náš:

Způsoby jak podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

1. Elektronickou poštou:

Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s nařízením vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, zřizuje Obec Němčovice elektronickou podatelnu.

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání ostatní.
Podání došlé na podatelnu elektronickou poštou, které nejsou podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Adresa podatelny: podatelna@nemcovice.cz

2. Na technických nosičích dat:

Povolenými typy technických nosičů dat jsou:
– CD-ROM, DVD-ROM, USB FlashDisk

Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech:
– TXT(Textový soubor), HTML(HyperText Markup Language), RTF(Rich Text Format), Microsoft Office (všechny formáty), OpenOffice.org (všechny formáty), PDF(Portable Document Format), PS(Post Script), WMF(Windows Metafile), BMP(Windows Bitmap), GIF(Graphics Interchange Format), JPEG(Joint Photograpic Experts Group), PNG(Portable Network Graphic)
Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujím kódování:

– Upředňostňujeme Windows 1250, ale je možno i Unicode UTF-8 nebo ISO8859-2.