Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Němčovice v květnu roku 1945

V místní obecné škole byly koncem války v roce 1945 ubytovány německé ženy. Byly odsunuty před blížící se frontou blíž na západ. Měli jsme je přijmout jako hosty. Ony si však vedly velmi sebevědomě jako němečtí nadlidé. S blížící se porážkou Německa však začínaly být zoufalé, co s nimi bude. Zastavovaly projíždějící německé vojáky, kteří prchali ze Strašické posádky, aby je vzali s sebou. Tito vojáci projížděli obcí směrem na Kralovice a vynucovali si v obci koně a povozy. Při jednom jejich útěku byl autobus, ve kterém odjížděli, napaden americkým letadlem a na lhotecké křižovatce zasažen kulometem. Němečtí vojáci se stihli rozutéct do okolních lesů, jejich autobus ovšem shořel. Američtí letci napadali hlavně železnici a poškozovali lokomotivy, a tak se stalo, že dělníci pracující v plzeňské Škodovce, museli chodit z práce pěšky. Pak už do práce nechodili a čekali na konec války. Velké detonace byly v obci slyšet při bombardování Plzně a Drážďan. Po 9. květnu 1945 odešly německé ženy pěšky do Kralovic. Byl na ně žalostný pohled a v žádné obci jim lidé nechtěli poskytnout občerstvení ani odpočinek.

Prvními vojáky, kteří do naší obce v květnových dnech přijeli, byli dva američtí vojáci. Byli vřele uvítáni a pohoštěni. Jeden z nich byl Polák a tak se s občany trochu dorozuměl. Po nich do obce přijížděli sovětští vojáci většinou směrem od Kralovic. Tyto kolony projížděly obcí po mnoho dní, vojáci často v obci nocovali. Část sovětského vojska se utábořila v lese u „Bohemie“ a pod „Oborou“, kde si postavili sruby a stany. Tyto stanoviště opustili na podzim roku 1945, kdy se vraceli domů.

Po skončení války se obyvatelé obce rozhodli, že nechtějí, aby se jejich obec jmenovala Němčovice. Po válečných útrapách v nich slovo „Němec“ vzbuzovalo odpor a hrůzu. Bylo napsáno několik žádostí o změnu názvu obce s podpisy občanů. Jeden z návrhů byl Čechovice. Žádosti však nebylo vyhověno. Zjistilo se totiž, že název obce nevznikl od příslušníků německé národnosti, ale podle jednoho z prvních usedlíků, který se jmenoval Němec.“

K tomuto zápisu kronikáře lze pouze dodat, že bylo skutečně prokázáno, že název obce pochází z podstatně starších dob. V průběhu historie bylo možné totiž zaznamenat následující podoby názvu obce: Ratic de Nimsowiz (1240), Iwano de Nyemcziewicz (1370), Nemczowicz villa (1379), in villa Nyemcziewicz (1380), in villa Nyemczicz (1404), v Němčovicích (1498), ve vsi Niemczowiczich (1544), ves Němcžowicze (1650). Jazykovědci o významu názvu obce činí následující výklad: Jméno Němčovice vzniklo kontaminací podob Němčice a Němcovice, což znamená „ves lidí Němcových“.


nahoru