Zastupitelstvo obce

Karel Ferschmann


Povolání: OSVČ
Funkce: Starosta
Úsek kompetence: Životní prostředí, odpadové hospodářství, stavební úřad
Kontakt: 603315320, starosta@nemcovice.cz

Danuše Pavelková


Povolání: prodavačka
Funkce: Zastupitel
Úsek kompetence: Sociální a kulturní oblast
Kontakt: 606123656

Adam Hauner

Povolání: Technical Support Manager
Funkce: Zastupitel
Úsek kompetence: Školské a kulturní záležitosti
Kontakt: 603471460

Jiřina Vašková


Povolání: účetní obce
Funkce: Zastupitel
Úsek kompetence: Ekonomika, administrativa, ověřování podpisů a listin
Kontakt: 775992298

Vendula Ferschmannová


Povolání: technical writer
Funkce: Zastupitel, Předseda finančního výboru
Úsek kompetence: IT, webové stránky
Kontakt: 603547197

Jaroslav Galbavý


Povolání: programátor
Funkce: Místostarosta
Úsek kompetence: Doprava, místní komunikace
Kontakt: 606492169

Další občané podílející se na chodu obce

Jitka Ferschmannová


Povolání: hostinská
Úsek kompetence: Kronikářka obce, pověřená vedením obecní knihovny
Kontakt: 371795135

Dana Štruncová


Povolání: vychovatelka
Úsek kompetence: Kronikářka obce Olešná
Kontakt: 371785548

Roman Vašek


Povolání: státní zaměstnanec
Úsek kompetence: Pověřený vedením přestupkové agendy