Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Pátá otázka

V následujícím textu se vám opět představí knížka. Vy musíte zjistit její název, autora a kromě toho napsat jméno učebnice, kterou autor kromě jiného napsal.

Patřím k nejznámějším knížkám svého autora, dobrodružství je ve mně spojeno s poznáním. Odehrávám se ve středních Čechách, ale v poněkud jiné době než je ta dnešní. Můj příběh je napínavý, ale i hluboce lidský a dojemný, zároveň i trochu detektivní. Že ještě nevíte moje jméno? Já vám tedy jedno jméno prozradím. Skrček. Autor příběh o Skrčkovi napsal hlavně pro děti, ale osloví i dospělé. Můj autor byl člověk mnoha zájmů. Jsou s ním spojeny východní, severní i střední Čechy, působil i v Praze, kde také zemřel. Pochován je však na Mělnicku. Ještě nic? Byl to učitel a kromě pedagogiky se zajímal hlavně o historii a archeologii (pravěk). A mě nádherně ilustroval Zdeněk Burián. A víc už neřeknu vůbec nic.

Eduard Štorch se narodil 10. dubna 1878 v Ostroměři a zemřel 25. června 1956 v Praze. Pochován je v Lobči na Mělnicku. Eduard Štorch byl velice všestranný člověk. K jeho zájmům patřila archeologie, činnost pedagogická, spisovatelská, osvětová a novinářská. Jako vynikající pedagog usiloval o spojení školy s pobytem dětí v přírodě, vedl kursy plavání, bruslení i skautský oddíl, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy pro učitele a mládež. Bojoval také za reformu vyučování dějepisu. Chtěl aby se žáci neučili jen strohá fakta a letopočty, ale aby poznávali celkový život té které doby. Proto také od roku 1935 společně s Karlem Čondlem postupně vydával trojdílnou učebnici dějepisu s názvem Pracovní učebnice dějepisu pro školy měšťanské, jež byla na svou dobu velmi pokrokovou a vyvolala řadu polemik. Učebnice se nelíbila zejména katolické církvi, protože mimo jiné líčila i její snahu o získání politické moci. Neméně významný byl i Štorchův zájem o etnografii, biologii a archeologii, kterou studoval u profesora Lubora Niederla. Výsledkem jeho vědecké činnosti byla nejen celá řada odborných knih, ale poznatky touto činností získané Štorch využil při psaní svých beletristických knih pro mládež, ve kterých zpracoval nejstarší období našich dějin, a kterými se proslavil i v zahraničí.


nahoru