Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Druhá otázka

Zde je druhý soutěžní úkol.V následujícím textu se vám představí knížka. Vy musíte zjistit její název, autora a kromě toho vybrat z textu knížky nějaké zvláštní, neobvyklé, divné, zastaralé slovo nebo slovní spojení. Pátrat můžete kdekoliv – ve slovníku, na internetu, ve své nebo obecní nebo jakékoliv jiné knihovně, v cizí či vlastní hlavě, školních učebnicích…

„Jsem další knížka ve vašem pátrání,
tož čtěte bystře mé další tlachání.
Jsou ve mně kromě moudrosti
tajemné síly i temné bytosti.
Tak trochu drama nebo horor snad,
rychlý a dramatický spád.
Pochmurný je můj děj,
jde ze mě hrůza, někdy beznaděj.
Přesto prý krásou oplývám,
lyrickou epikou se nazývám.
Roku 1853 spatřil mě svět
a zamiloval si mě hned.
Mých 13 částí každý zná,
hned první jméno má jak já.
Leckterý výtvarník i skladatel
použil něco ze mě do svých děl.
Pana Brabce můj děj okouzlil
a do filmu mě přetvořil.
Zemřela na topole u lavice,
již neřeknu vám více.
Okolo lesa jedenáctá odbila,
má nápověda skončila.“

Vaším dnešním úkolem bude nejen napsat název díla a jméno jeho autora, ale vybrat z díla a napsat nějaké zvláštní, neobvyklé, divné, zastaralé slovo nebo slovní spojení.

Odpověď

Karel Jaromír Erben a Kytice, tak jste všichni bez problémů odpověděli na druhou soutěžní otázku. Pokud by jste se chtěli podívat na ukázky z filmu, můžete na stránkách Youtube.

Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je jedno ze stěžejních děl Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná sbírka básní, kterou vydal. Sbírka vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 básní; druhé vydání z roku 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie (a také oddíl Písně). Kytice byla poprvé vydána v časopisech, měla obrovský úspěch a ovlivnila mnoho umělců.
Sbírku tvoří balady (ačkoli sám Erben toto slovo nepoužívá); básník vychází z lidové (slovanské) tradice. V tomto ohledu je Kytice typickou sbírkou ohlasovou a projevem folkloristicky orientovaného romantismu. K jednotlivým básním jsou připojeny poznámky (Poznamenání) obsahující údaje o původu či o jinoslovanských variantách.
Kytice se skládá ze 12 balad a závěrečné Věštkyně, jež se žánrově i obsahově předchozím číslům vymyká:

 1. Kytice
 2. Poklad
 3. Svatební košile
 4. Polednice
 5. Zlatý kolovrat
 6. Štědrý den
 7. Holoubek
 8. Záhořovo lože
 9. Vodník
 10. Vrba
 11. Lilie
 12. Dceřina kletba
 13. Věštkyně

Příznačné pro Erbena je, že hlavní roli hrají ženy. Zabývá se zde otázkou lidských vztahů, v nichž ho především zajímá problém viny a trestu. Konflikty v lidském životě vznikají, podle Erbena, především narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. Za každou vinu přichází, často nepřiměřený, trest. Člověk je, v jeho pojetí, bezmocný proti přírodním silám, jež ho obklopují.


nahoru