Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Čtvrtá otázka

Zde je tedy čtvrtý soutěžní úkol. V následujícím textu se vám opět představí knížka. Vy musíte zjistit její název, autora a kromě toho opsat alespoň jeden řádek z této knížky, který skrývá slovo „pupence“. Hodně úspěchu.

Kniha je rozdělena na dvanáct částí a každá část má dvě kapitoly. Kniha je napsána s nadsázkou a autor v ní zúročuje své letité zkušenosti z činnosti, kterou měl velmi rád, byla jeho koníčkem. Své zkušenosti z této činnosti má většina z nás. Knížka je obohacena vtipnými obrázky bratra autora. Autor byl ženat s herečkou a zemřel na zápal plic v roce 1938.

Vaše odpovědi očekáváme na e-mailové adrese knihovna@nemcovice.cz

Odpověď

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Pocházel z rodiny lékaře jako nejmladší ze tří dětí. Bratr Josef vynikl jako malíř a spisovatel, sestra Helena kromě několika próz je autorkou vzpomínkové knihy Moji milí bratři (možno zapůjčit v naší knihovně). Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem, překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně, maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze, studium na FF UK v Praze ukončil v roce 1915 doktorátem.
Karel Čapek je autorem mnoha knih, je znám po celém světě, my jsme si z jejich výčtu vybrali pouze jednu – Zahradníkův rok. Je to půvabná knížka o všech, kteří podlehli radosti z práce na zahrádce, kytičkám, květinám a stromkům. Je psána s láskou, ale i ironií a nadsázkou.
Je napsána formou úvahy, autor hodně užívá názvy rostlin jak latinských tak českých. Jsou zde také náznaky satiry. Používá různá přirovnání, metafory, personifikace, dlouhé výčty zahradnických potřeb, rostlin, druhů půd, rostliny oslovuje jako kdyby to byly živé bytosti.


nahoru