Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a praporu obce