Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o činnosti obce v oblasti poskytování informací a to minimálně za dva předchozí kalendářní roky.

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2017:
a) byly podány písemně dvě žádosti o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2016:
a) byla podána písemně jedna  žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2015:
a) byly podány písemně dvě žádosti o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2014:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2013:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2012:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2011:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2010:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2009:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2008:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2007:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) nebyla podána žádná žaloba proti rozhodnutí OÚ k soudu
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2006:
a) nebyla podána písemně žádná žádost o informace.
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí OÚ
c) Rozhodnutí Okresního soudu v Kladně o povinnosti uhradit náklady obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti bylo předáno Exekutorskému úřadu v Kladně.
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2005:
a) podána písemně dvě žádosti o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a zaslání podkladů, podle kterých byla vyučtována nájemníkům úhrada za služby v bytovém domu čp. 37.
b) odvolání proti rozhodnutí OÚ o pokutě za využívání zařízení obce ke shromažďování odpadů fyzickou osobou pdnikající bez smlouvy s obcí. Pokuta byla KÚPK pravomocně potvrzena, ale o třetinu snížena.
c) Okresní soud v Kladně pravomocně rozhodl o povinnosti uhradit náklady obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti.
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2004:
a) podána písemně jedna žádost o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
b) odvolání proti rozhodnutí OÚ o platebním výměru za místní poplatek bylo ekonom. odboru KÚPK pravomocně potvrzeno.
c) proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Kladně na úhradu nákladů obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti byl žalovaným podán odbor, hlavní líčení soudu nebylo dosud zahájeno
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Podle § 18 tohoto zákona byla za rok 2003:
a) podána písemně jedna žádost o informace – zaslání kopie obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
b) podány celkem dvě odvolání proti rozhodnutí OÚ o platebním výměru za místní poplatek – předáno ekonom. odboru KÚPK – dosud neukončeno
c) vydán nepravomocný platební rozkaz Okresního soudu v Kladně na úhradu nákladů obce za odstranění odpadu po požáru majitelem nemovitosti
d) sankce za nedodržování tohoto zákona dosud žádné

Obec a úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3

nahoru