Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

My už třídit umíme 2008

Nejlepší v třídění odpadů jsou Němčovice a Štěnovice

V pátek 10. října 2008 byly v rámci X.řádného sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, největšího sdružení měst a obcí v kraji (164 členských měst a obcí), slavnostně vyhlášeny výsledky třetího ročníku krajské soutěže měst a obcí na podporu třídění odpadů pod názvem „My už třídit umíme!“.
Soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, které realizují v našem kraji již pátým rokem projekt na podporu třídění odpadů. Projekt koordinuje a organizuje právě Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Jednou z mnoha aktivit celé kampaně byla soutěž mezi městy a obcemi, která byla vyhlášena na konci I. Pololetí roku 2006jejímž cílem je více zapojit samosprávy obcí v čele se starosty do aktivit odpadového hospodářství a konkrétně třídění obalových složek odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu.
V předchozích dvou ročnících obce a města projevila o účast v soutěži mimořádně velký zájem. V letošním ročníku se obce do soutěže nemusely sami přihlašovat, automaticky byly do soutěže zařazeny všechny obce a města kraje zapojené do systému třídění odpadů provozovaného společností EKO-KOM, tedy soutěže se zúčastní 460 obcí a měst kraje. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. Městské obvody statutárního města Plzně byly rovněž zařazeny do soutěže do jednotlivých kategorií podle počtu svých obyvatel.
V prvním kole se hodnotila statistická a samotnými obcemi vykazovaná data, především produkce vytříděných odpadů a odpadů obalů na jednoho obyvatele, hustota sítě kontejnerů na separovaný odpad, kolik a jaké komodity využitelných odpadů obec či město sbírá a rovněž počet obyvatel obce na příslušný počet kontejnerů na tříděný odpad. Hodnotila se data za druhé pololetí roku 2007 a první pololetí roku letošního. Tyto indikátory se promítly do stanovení pořadí obcí v obou kategoriích.
Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo 15 nejlepších malých obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např.zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.
Cílem soutěže je ještě více upozornit samosprávy obcí na skutečnost potřeby třídění a správného nakládání s odpady tak, aby obce i nadále a ve větší míře zkvalitňovaly systémy a možnosti třídění odpadů pro svoje obyvatele a tím se do třídění odpadů zapojovalo více obyvatel.

A JAKÉ JSOU VÝSLEDKY SOUTĚŽE V ROCE 2008?

V KATEGORII MALÝCH OBCÍ DO 1000 OBYVATEL JE POŘADÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

NA PRVNÍM MÍSTĚ SE UMÍSTILA OBEC NĚMČOVICE Z OKRESU ROKYCANY.

NA DRUHÉM MÍSTĚ SE UMÍSTILA OBEC ŠTICHOV Z OKRESU DOMAŽLICE

NA TŘETÍM MÍSTĚ SE UMÍSTILA OBEC SRNÍ Z OKRESU KLATOVY

POŘADÍ NA DALŠÍCH MÍSTECH:

4. místo obec Hamry
5. místo obec Modrava
6,. místo obec Lhotka u Radnic
7. místo obec Čilá
8. místo obec Babylon
9. místo obec Sebečice
10. místo obec Hradiště
11. místo obec Vísky
12. místo obec Chocomyšl
13. místo obec Vlčtejn
14. místo obec Kamenec
15. místo obec Kařízek

V KATEGORII VELKÝCH OBCÍ NAD 1000 OBYVATEL JE POŘADÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

NA PRVNÍM MÍSTĚ SE UMÍSTILA OBEC ŠTĚNOVICE Z OKRESU PLZEŇ-JIH

NA DRUHÉM MÍSTĚ SE UMÍSTILO MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA Z OKRESU KLATOVY

NA TŘETÍM MÍSTĚ SE UMÍSTILO MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Z OKRESU DOMAŽLICE

POŘADÍ NA DALŠÍCH MÍSTECH:

4. místo město Holýšov
5. místo obec Zruč-Senec
6,. místo město Přeštice
7. místo město Stod
8. místo město Domažlice
9. místo město Švihov
10. místo město Mýto

Každá obec obdržela symbol podpory třídění – speciální keramickou postavu symbolizují třídění odpadů a písemné ocenění, první tři obce z každé kategorie kromě toho obdržely finanční odměny prostřednictvím symbolických šeků, na základě kterých si obec sama vybere co za částku uvedenou na šeku potřebuje pro svoji činnost či rozvoj. Obce na prvním místě (tedy Němčovice a Štěnovice) získaly finanční odměnu ve výši 35 tisíc Kč, obce na druhých místech 25 tisíc Kč a obce na třetích místech obou kategorií částku ve výši 15 tisíc Kč. Výše finančních cen byla oproti loňskému roku navýšena a pro zejména malé obce jsou finanční částky vítaným přilepšením jejich rozpočtů.


nahoru