Zvolí si Němčovice nedělní klid?

Od osmi do dvaceti hodin se kladně nebo záporně vyjádří k této otázce: Má být v obci Němčovice, v jejích zastavěných částech, zakázáno o nedělích a státem uznaných svátcích užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, a to v období od 1. května do 30. září v každém roce? (Pokračování textu…)

Komentáře