Zpráva pro budoucí do kopule kapličky v Olešné


My, zastupitelé obce Němčovice a Olešná v čele se starostou obce, vkládáme tento list do kopule kapličky v Olešné při příležitosti její opravy v říjnu a listopadu roku 2003 pro budoucí pokolení na upomínku našeho věku – třetího roku 21. století.
Je to doba, kdy se na jedné straně značným tempem rozvíjí komunikační prostředky – internet, mobilní telefony, ale na straně druhé se lidé ztrácejí v betonových stavbách, rychlých autech a rozlehlých supermarketech. Přes internet mohou debatovat s kýmkoliv na druhé straně zeměkoule, ale vůbec netuší, co dělá jejich nejbližší soused. Honba za penězi a také drogy jsou další stinné stránky současného konzumního způsobu života. Nic ale samozřejmě není jenom černé, i v dnešní době funguje přátelství, vzájemná pomoc, nadšení a radost z práce pro druhé bez ohledu na odměnu, láska a porozumění. Doufáme, že pokud člověk zůstane člověkem, bude tomu vždycky tak a je tomu tak i v době, ve které se Vám tento dopis dostal do rukou.
Nejsme první, kdo do kopule této kapličky vkládá zprávu. Bylo tak učiněno hned při její stavbě dne 25. prosince 1907. O postavení kapličky se zasloužil olešenský rodák pan Josef Holub. Narodil se roku 1880 v Olešné v usedlosti čp. 4, později odešel do Ameriky se svou manželkou, dcerou a dvěma syny. V Americe získal farmu, na které se mu dobře vedlo, a tak si vzpomněl na svou starou domovinu a nabídl obci peněžitý dar na postavení školy. Tehdejší představitelé obce nepovažovali za rozumné pouštět se do budování školní budovy, když v nedalekých Němčovicích již škola je. Člen obecního výboru Josef Tuka podal návrh na postavení kapličky, s čímž všichni souhlasili včetně pana Holuba v Americe. Ten zaslal obci 100 dolarů. Převedeno na tehdejší měnu získali 480,-K. Zbytek do celkového rozpočtu 900,-K na stavbu kapličky, tedy 420,-K, doplatila obec. Nutno ještě podotknout, že v době stavby žilo v obci 260 obyvatel, starostou obce byl pan František Dienstbier čp. 34 a vládlo Jeho veličenstvo císař a král František Josef I.
Kaplička byla opravována v roce 1967. Při této práci našli ve věžní báni uloženou a neporušenou pamětní listinu. Tehdejší kronikář pan Václav Svoboda čp. 2 přepsal text dokumentu do obecní kroniky, členové MNV napsali svoji zprávu o opravě kapličky a vše opět uložili do její kopule. Oprava kapličky přišla obec na 650,- Kčs, v době opravy bydlelo v obci 87 občanů, předsedou Místního národního výboru byl pan František Hirmer čp. 13 a prezidentem ČSSR byl soudruh Antonín Novotný.
Bohužel od této doby začal pracovat zub času a ptactvo, které si ve zrezivělé kopulce udělalo své hnízdo, a tím byla zkáza dokonána. V roce 2003 při sejmutí kopule a vylovení tubusu se zakládacími listinami z ptačího hnízda jsme bohužel vyndali jen rozpadající se kousky papírů s nečitelným písmem, které jsme spíše z důvodů emocionálních než faktografických uložili jako dokument našich předků. Chválili jsme při tom prozíravost kronikáře pana Svobody, který přepsáním textu zakládací listiny do kroniky obce v roce 1967 uchoval pro nás i budoucí historii této kapličky.
Je na čase, abychom se představili také my, zastupitelé obce v roce 2003. Po roce 1989, kdy padl komunistický režim, se obec Olešná osamostatnila od Radnic a společně s obcí Němčovice vytvořila jeden správní celek. Současní zastupitelé a starosta byli zvoleni při volbách v listopadu roku 2002. Jsou to:
starosta – Karel Ferschmann, Němčovice 16
místostarosta – František Spal, Němčovice 12
členové – Vladimír Liška – Němčovice 14, Marie Nová – Němčovice 21, Jiřina Vašková – Němčovice 8, Jiří Opička – Němčovice 37, Milena Piksová – Olešná 35.
Na podzim roku 2003 byla opravena střecha kapličky, položeny pálené červené tašky (bobrovky), provedeny opravy klempířských prvků z mědi (kopule, křížek a okapy), byla udělána izolace základů včetně položení drenážních hadic a zasypání štěrkem. Na jaro roku 2004 se připravuje oprava schodů a kaplička dostane nový kabát. Oprava kapličky v roce 2003 přišla obec na částku , opravu provedl pan David Vašek, Němčovice čp. 8.
V době opravy žije v Olešné 41 obyvatel, prezidentem ČR je pan profesor Václav Klaus.

Autor: Jitka Ferschmannová
Olešná - oprava kapličky říjen 2003 - kopule s křížkem.jpg

Komentáře