Zpětný odběr elektrozařízení


V současné době jedná naše obec s firmami, které zajišťují smluvně zpětný odběr elektrozařízení. Do tohoto systému bude zařazen i náš sběrný dvůr, kde budou pro jednotlivé skupiny umístěny kontejnery. Zde budou moci občané zdarma odkládat své vyřazené spotřebiče. Po naplnění kontejnerů budou odvezeny na náklady těchto firem k recyklaci. V současné době je podepsána smlouva s firmou Elektrowin, jednáme s firmami Asekol, Ekolamp a také s firmou Ecobat o zpětném odběru akumulátorů a baterií. Podle zákona jsou elektrozařízení rozdělena do deseti skupin. 1. Velké domácí spotřebiče (chladničky, pračky, mikrovlnky apod.) 2. Malé domácí spotřebiče (vysavače, friťáky, žehličky apod.) 3. Telekomunikační zařízení a informační technologie (osobní počítače, notebooky, kopírky apod.) 4. Spotřebitelská zařízení (televizory, zesilovače, videokamery apod.) 5. Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky apod.) 6. Elektrické nástroje (vrtačky, šicí stroje apod.) 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (videohry, výherní automaty, robertky apod.) 8. Lékařské přístroje 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 10. Výdejní automaty. Každá skupina bude mít svůj speciální kontejner. Jsme přesvědčeni, že tento způsob likvidace nepotřebných výrobků přinese prospěch jak obci, tak životnímu prostředí.

Autor: kafe
Ferschmann XXXIII 004.jpg

Komentáře