Znovu se vracíme


Dokument „Směrný vodohospodářský plán“ byl revidován naposledy v roce 1988. Parametry přehrady -jedná se o typ kamenité hráze se zemním těsněním, kóta koruny 298,0 m/n.m., délka v koruně 289 m, max. výška 51 m, kubatura hráze 800000 m3, stálé nadržení 33,9 ha, retenční ovladatelný prostor 2100,5 ha, konec vzdutí Plzeň, zátopové území – zemědělská půda 1031,4 ha, lesní půda 611,2 ha, počet likvidovaných objektů 155, délka zrušených komunikací 8,65.
Nezbývá nám všem nic jiného, než pravidleně sledovat přípravu jednotlivých dílčích „plánů oblastí povodí“ v našem kraji, abychom mohli včas zareagovat.

Velké rozlišení mapy

Autor: kafe
Zdroj: www.stopprehrade.cz
Zatopova-oblast-prehrada-Berounka.jpg

Komentáře