Znamená váš čistý komín také čistý vzduch v obci?


Pomůže nařízení vlády vyčist vzduch v obcích, nebo se změní v hon občana za držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví? Kde sehnat kominíka? Zadejte si na internetu do vyhledávače heslo kominictví a v okrese Rokycany se vám objeví kontakt na jednoho, samotná Plzeň jich má deset, Plzeň – sever sedm, ale všechny blízko nám – Líně, Plasy, Horní Bělá atd.

Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv začne platit od 1. 1. 2011. Určuje termíny, ve kterých má být provedena kontrola nebo čištění spalinových cest a stanovuje, kdo tyto činnosti může provádět. Nahrazuje již značně zastaralou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Jeho cílem je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti. Podle ministerstva vnitra výrazně poklesnou náklady majitelů na čištění komínů. Podle vyhlášky č. 111/1981 Sb., která je ještě nyní stále v platnosti, má totiž majitel komína povinnost nechat ho zkontrolovat kominíkem alespoň 4x ročně, u topidel s výkonem do 50 kW dokonce 6x ročně. Většina majitelů ale tuto povinnost neplní právě i z důvodu poměrně vysokých finančních nákladů. Od začátku příštího roku nové nařízení vlády umožní, aby si vlastníci spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW čistili komín svépomocí, pod podmínkou, že bude prováděna jeho pravidelná kontrola odborně způsobilou osobou. Kontrolu spalinové cesty může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Kominíci také nebudou kontrolovat už pouze komín, jako dosud, ale celou spalinovou cestu. Dostanou se tak i ke spotřebiči, čímž se zvýší jistota majitelů, že celé zařízení je provozováno v souladu s technickými podmínkami.
Majiteli komína bude nyní stačit vyčistit si spalinové cesty i svépomocí a to v celoročním provozu 3x a v sezónním provozu 2x. Za sezónní provoz se považuje topení po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. Naopak bude mít novou povinnost jedenkrát ročně předložit kontrolnímu orgánu (preventistovi SDH nebo pověřenému pracovníkovi OÚ) revizní zprávu spalinové cesty. Za nedodržení pravidel podle nového nařízení vlády hrozí majiteli komína pokuta. V případě požáru může činit až 20 tisíc korun.

images.jpg

Komentáře