Změna územního plánu je k dispozici k veřejnému nahlédnutí a připomínkování

Veřejná vyhláška stavebního úřadu v Rokycanech doručuje v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh územního plánu obce Němčovice k veřejnému nahlédnutí a možnosti podat písemnou připomínku.

Místo vystavení uvedené dokumentace: Obecní úřad Němčovice, Městský úřad Rokycany, odbor stavební a internetové stránky www.rokycany.cz

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Územního plánu Němčovice. Připomínky mohou být uplatněny u pořizovatele na adrese:

Městský úřad v Rokycanech,

Masarykovo nám. 1,

337 01 Rokycany.

 

K později uplatněným připomínkám nebude přihlíženo.

Celý dokument: Veřejná vyhláška

Komentáře