Nejlepší ve třídění odpadu jsou obce Štěnovice a Němčovice