II. ročník

V polovině srpna si prohlédla odborná porota květinovou výzdobu oken a předzahrádek rodinných domů a chalup v naší obci a vyhodnotila tři nejlepší. Hodnocení bylo jako loni pro porotu anonymní, body byly přidělovány pouze k jednotlivým domům. Nemusíme připomínat, že starosta se z účasti v soutěži z důvodu možné podjatosti vyloučil. Letos měla porota podstatně složitější rozhodování a litovala, že nemůže ocenit více domů a chalup. Slavnostní vyhodnocení výsledků, předání diplomů a odměn se uskuteční při příležitosti návštěvy odborné poroty soutěže Vesnice roku, jejíž termín není dousd znám. Jakmile se ho dozvíme, dáme vám vědět.
Odměny jsou stanoveny stejně jako loni takto: Za 1. místo 5.000,– Kč, za druhé místo 3.000,– Kč a za třetí místo 1.000,– Kč.

Výsledky soutěže
Odborná komise měla letos velmi složitý úkol. Hodnotila anonymně (pouze podle čp.) kvalitu výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich barevnost a umístění, údržbu, nápad, originálnost a další kritéria květinové výzdoby. A jak vše skončilo? První místo obsadil dům v Olešné čp.41 manželů Holotových – odměna činí pět tisíc korun a diplom, na druhém místě skončil dům v Němčovicích čp.24 manželů Šauerových – odměna je tři tisíce korun a diplom a na třetím místě skončil dům v Němčovicích čp. 21 manželů Nových, kteří obdrželi odměnu tisíc korun a diplom. Dále komise udělila tři čestná uznání a to za květinovou výzdobu domu v Němčovicích čp. 5, manželů Chvátalových, domu čp. 14 rodiny Liškových a domu čp. 16 Jitce Ferschmannové. Vítězům i všem finalistům upřímně blahopřejeme.

Na horní fotografii jsou vyhodnocení soutěžící s diplomy, na spodní fotografii je část hodnotitelské komise – celostátní zelené stuhy – ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. V celostátním kole pak naše obec obsadila III. místo.
phpJsoZRh_300x300_16605.jpg

phpJKRYuQ_300x300_16606.jpg