I. ročník

V úterý 30.8. si prohlédne odborná porota květinovou výzdobu oken a předzahrádek rodinných domů a chalup v naší obci a vyhodnotí tři nejlepší. V porotě zasednou pouze odborníci – zahradník, architekt, floristka, zástupce mikroregionu a nebude v ní nikdo místní. Hodnocení bude pro porotu anonymní, body budou přidělovat pouze k číslům popisným nebo evidenčním. Starosta, který bude porotu doprovázet, se z účasti v soutěži vyloučil. Slavnostní vyhodnocení výsledků, předání diplomů a odměn se uskuteční při zasedání zastupitelstva obce dne 1. září.
Odměny jsou stanoveny takto: Za 1. místo 5.000,– Kč, za druhé místo 3.000,– Kč a za třetí místo 1.000,– Kč.

Výsledky soutěže
První ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu skončil. Odborná komise, ve které zasedli ing.arch. Petr Tauš, urbanista, ing. Irena Tolarová, zahradní architekt, Jaroslava Judová, zahradnický technik a Mgr. Marie Pašková, ekolog, měli docela složitý úkol. Soutěž vzalo vážně podstatně více občanů, než jsme si při jejím vyhlášení mysleli. Truhlíky v oknech, pod okny i jinde bohatě osázené květinami, upravené květoucí záhony. Odborná porota hodnotila anonymně (pouze podle čp.) kvalitu výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich barevnost a umístění, údržbu, nápad, originálnost a další kritéria květinové výzdoby. A jak vše skončilo? První místo obsadil dům v Němčovicích čp.5 manželů Chvátalových – odměna činí pět tisíc korun a diplom, na druhém místě skončil dům v Olešné čp.13 manželů Zrostlíkových – odměna je tři tisíce korun a diplom a na třetím místě skončil dům v Němčovicích čp. 31 paní M. Procházkové, která obdrží odměnu tisíc korun a diplom. Dále komise udělila pět čestných uznání a to za květinvou výzdobu domu v Olešné čp. 3, paní Chvojkové, domu čp. 16 manželů Bláhových a domu čp. 41 manželů Holotových. V Němčovicích obdrží čestné uznání dům čp. 19 rodiny Černých a dům čp. 4O manželů Hršelových. Vítězům i všem finalistům upřímně blahopřejeme a zveme je na zasedání zastupitelstva obce dne 1.září v 19 hodin, kde jim budou diplomy a čestná uznání předány.

Na horní fotografii jsou vyhodnocení soutěžící s diplomy, na spodní fotografii je část hodnotitelské komise – ing. Irena Tolarová, zahradní architekt, ing. arch. Petr Tauš, urbanista, a Jaroslava Judová, zahradnický technik

Předání cen vítězům
Ve čtvrtek 1.9. na zasedání zastupitelstva obce byla vítězům soutěže předána finanční odměna a diplomy. Na závěr vyhodnocení soutěže bylo pořízeno společné foto.

Anketa
V pátek 19.08 rovněž skončila základní část fotoankety na webových stránkách, kdy mohli návštěvníci posílat nejhezčím fotografiím s květinami v oknech své hlasy. Do finále postoupilo 10 fotografií, kterým můžete poslat svůj hlas do 29. srpna. Základní části ankety se zúčastnilo celkem 30 fotografií.

Výsledky webové ankety
V pondělí 29.8. bylo ukončeno hlasování finále ankety o nejhezčí fotografii s květinami v oknech. Podívejte se na vysledky hlasovní. Hlasování se účastnilo celkem 57 návštěvníků našich webových stránek. Na prvním a druhém místě se se stejným počtem hlasů (22) umístily fotografie domů čp. 19 a 31. Na třetím místě se umístila fotografie čp. 2O. K vidění jsou vítězné fotografie ve fotogalerii. Tři zástupci vítězů v anketě obdrží od vyhlašovatele ankety diplom.