IX. Rallye Střela Němčovice 2010

I. letošní závod Rallye Cupu 2010 se uskutečnil za krásného slunečného počasí v sobotu, 24. 4. 2010 se středem dění v naší obci. Na start se postavilo nakonec 86 posádek, do cíle jich dojelo neobvykle velké množství – 70. Naštěstí se vše obešlo bez vážných nehod, jen jedna posádka nezvládla zatáčku a jen díky svodidlu, které sice odpadlo, neskončila v němčovickém rybníku. Rychlostních zkoušek bylo připraveno celkem deset, z časových důvodů se jich nakonec odjelo devět. Jelo se pouze na asfaltu na tratích Němčovice, Kamenec, Svinná, Bujesily tam a zpátky dvakrát, dále na trase Bujesily, Svinná, Vojenice, Vítání tam a zpátky jednou. Vyhlášení výsledků se konalo ve Višňovce v půl osmé večer. Všichni pořadatelé si večer hlasitě oddechli, že vše dopadlo na jedničku. Za to patří poděkování všem, kteří se na organizaci závodu podíleli, především všem hasičům, němčovickým obzvlášť.

Velký dík patří také brilantnímu organizátorovi a řediteli závodu panu Vladimíru Slemenskému. Věřte, že kdo je jen trochu seznámen s problémy spojenými s pořádáním takové akce, že by nechtěl být ani vteřinu v jeho kůži. Teď už můžeme jen doufat, že bude příští rok nějaké příště…
phpfxBHxk_650x650_36465.jpg