Průlom: Škody způsobené nesprávným hospodaření v krajině bude možno vymáhat soudně