Vystoupení radnických ochotníků v Němčovicích


Ve středu večer se před místním publikem předvedli divadelní ochotníci z Radnic. V režii Vojtěcha Filipa zahráli dva úryvky z divadelních her. První od Stefanie Grodzieňske „Ona, on a ten třetí“ nazvaný Milý rodinný večer a druhý ze hry Jana Pišty „Šalebné rozmary dam“, který se jmenoval Loupež. Na improvizované scéně němčovické hospody se postupně představili herci Helena Ottová, Monika Blechová j.h., Vojtěch Filip ml., Michal Krejčí j.h. a Vojtěch Filip.
Představení bylo scénicky dobře připraveno, děj měl spád a bylo patrné, že se diváci dobře bavili. Škoda jen, že režisér se nepokusil hru adaptovat do současnosti, neboť příběhy z manželského života byly víc než aktuální. Některá trojnásobná ruská jména nebo názvy ulic působily totiž na diváky spíše rušivě. Přes tyto malé nedostatky závěrečná opakovaná děkovačka provázená potleskem svědčila o tom, že diváci odcházeli z představení spokojeni.
Z manželského života 14.1 2004 - 11.jpg

Z manželského života 14.1 2004 - 12.jpg