Velikonoce 2007


Na Velikonoční pondělí se u nás udržuje stále tradice koledy a nejčastěji opakovanými slovy jsou dopoledne pomlázka, vajíčka a čokoláda. Také letos se vydaly skupinky větších či menších dětí po obci s koledou a košíky. V každém domě, v každé domácnosti už byly děti očekávány, všude byly vrátka dokořán. Sluníčko svátečně svítilo, některé domy či zahrádky byly i velikonočně vyzdobené. Malé děti zaujal u Rejchů stromek nazvaný vajíčkovník a musely se samy přesvědčit, zda jsou vajíčka pravá. Starší děti chodily také a doprovázely ty menší. Příjemná velikonočná nálada vládla všude po vsi a určitě bude stejná i u svátečního oběda. Dobrou vajíčkovou chuť!
9.4.2007 024.jpg

9.4.2007 025.jpg