Stavění májek 2009


V pátek se stavěly májky v Němčovicích i Olešné. Máje (májka) je kmen s chocholem ozdobených větví na vrcholu, který se staví každoročně obvykle 30. dubna. Většinou se jedná o celý strom, který je zbaven větví a kůry. Pouze horní část se ponechává s větvemi. Někdy se používá spodní kůl více let a obměňuje se pouze živý vršek. Jako stromy se používají často jehličnany (smrky), ale setkáme se i např. s břízou. Vršek máje se zdobí proužky barevného krepového papíru nebo látek, na máj se též zavěšuje zdobený věnec. Zvyk stavění máje pochází pravděpodobně ze 16. století a do dnešní doby dostal řadu modifikací. Nejtradičněji se slaví na jižní Moravě. Principem stavění máje je uhlídat májku (vrcholový chochol) před mladými hochy z okolních vesnic. Jejich snahou totiž je májku porazit nebo odříznout vrcholovou partii a odnést do své vesnice. Poražená, nebo odnesená májka je pro danou vesnici velkou ostudou. Tolik se praví v encyklopedii.
phpl8Zshe.jpg