Májka v Němčovicích 2004


Májka se v Němčovicích staví každoročně. Nebylo tomu jinak ani letos. Jen „jinak“ to dopadlo.

V sobotu odpoledne vyrazil do obecního lesa traktor s plošinou, vybaven motorovou pilou a skupinou usedlých pánů z obce (František Spal, Jiří Opička, Milouš Sadílek, Olda Dabrowski, Zdeněk Paták, Karel Ferschmann, Láďa Liška), neboť letos místní mládež prý plnila pracovní povinnosti a neměla na májku čas. Hnacím motorem byla skutečnost, že v Olešné májka už stojí a v Němčovicích ještě ne. Po složitém výběru vhodného smrku, ještě složitějším vyproštění z obecního lesa už cesta na náves byla bez problémů. Zde již všichni čekali na májku a dali se do práce. Strom bylo třeba upravit, odkornit, připravit věnec a vyhloubit jámu. Jenže – ve chvíli vrcholících příprav se spustil májový deštík, který po chvíli přešel v silný déšť, který trval přes hodinu. Na návsi zůstala jen opuštěná májka.

K šesté hodině večerní, když přestalo pršet se všichni vrátili na náves k májce a zahájily se závěrečné práce k jejímu vyzdvižení. Věnec se ozdobil modrobílými fábory (vykoupili jsme poslední zásoby krepáku v papírníctví v Radnicích), připravily se letité Krocovo zdvihací tyče a májka šla nahoru. Jenže – když bylo třeba posledního pobrání, zlomila se jedna z podpěrných tyčí a deštěm nasáté provazy ostatních zdvihacích tyčí proklouzly, májku neudržely ve výšce a ta se poroučela na zem, kde se přerazila o zapomenutou podpěrnou kozu na tři části. Zklamání bylo velké. Chuť zapálit oheň stejně jako chuť na opečené špekáčky nikdo v tu chvíli neměl. Nevadí, dříví zbude dětem na Den dětí a příští rok budeme mít určitě zbrusu nové zdvihací tyče. Jen se budeme muset vypořádat s poznámkami těch mladých, kteří když se večer vrátili z práce, trousili na adresu těch letošních stavitelů jízlivé … „amatéři“.

A tak letos v Němčovicích májku nemáme. Jak to dopadlo si můžete prohlédnout v obrazové galerii.
majeO.jpg