Již tradiční stavění májky v Olešné i Němčovicích


V Olešné se již druhým rokem po větší přestávce staví poslední dubnový den májka a pálí čarodějnice. Jsme rádi, že i v Olešné tato tradice našla své místo. V Němčovicích se tento zvyk udržuje po mnoho let, a tak jsme i letos na návsi vztyčili májku. Tentokrát se stavba obešla bez větších problémů, poprvé se využívala ke stavění novinka, kterou vyrobil pan Jiří Nový čp.21. Posezení u ohýnku, opékání buřtů a hlavně hlídání májky je samozřejmostí.
phpX3ihVb_650x650_15826.jpg