Den dětí


Na odpoledne 1. června 2003 pozval Obecní úřad v Němčovicích všechny děti místních obyvatel, chalupářů, chatařů i ostatních na náves. Byl tu pro ně připraven pestrý program. Nejprve jim byla slavnostně starostou obce předána klouzačka a houpačky. Poté sledovaly vystoupení šermířů. Následovalo plno soutěží o ceny, za které děti získávaly němčovické koruny. Za ty si mohly ve stánku vybrat něco z velkého množství dobrot. Kdo se nebál, mohl se svézt na poníku, zatancovat při diskotéce. Nechybělo ani opékání špekáčků na ohýnku.
01.jpg

25.jpg