Den dětí v Němčovicích 2004


Nedělní odpoledne si děti v Němčovicích opravdu užily. Ke svému svátku dostaly totiž na hřiště nový kolotoč. Ten se při své premiéře celý den vůbec nezastavil. Při zajímavých soutěžích získávaly děti němčovické koruny, za které si ve stánku u Květy vybíraly samé dobroty. V kombinaci s opékanými špekáčky a neustálým pobytem na kolotoči způsobily některým menší poprask v žaludku, ale to jim nebránilo ve sbírání kartiček do série ani v účasti ve vědomostní soutěži za zajímavé ceny. Spalbanka zajisťovala stálý dostatek tvrdé němčovické měny, a tak mohly děti hledat a skládat písmenka, chodit poslepu mezi lahvemi, proběhnout opičí dráhou, plnit úkoly z klobouku, házet míčkem pozadu, trochu si procvičit svoji paměť nebo se trefovat do neviditelného hrnce. Některé soutěže získaly k účasti i maminky. Počasí dětem také přálo a my jim přejeme, aby jim nový kolotoč dlouho vydržel.
majeO.jpg