Clean up the World, Ukliďme svět – ukliďme obec, u nás už potřetí


Pro nepřízeň počasí byla tato akce přeložena na neděli. A to se vyplatilo. Krásné slunečné počasí přilákalo čtyřicet účastníků, kteří se rozhodli po svátečním obědě absolvovat jarní procházku přírodou, při které sbírali do připravených pytlů odpadky v okolí obce. Čekalo je celkem sedm tras dlouhých od 2 do 7 km. Všichni tak podpořili celosvětovou akci Clean up the World, Ukliďme svět – ukliďme obec, kterou u nás pořádáme již potřetí. Obecní úřad zajistil účastníkům pytle a rukavice, následně svoz odpadků a občerstvení. Nakonec byly opět objeveny dvě černé skládky – jedna již tradičně v „Ousuší“ – byla to hromada skleněných střepů z lahví, nádobí, hrnců, skleniček a eternitových desek. To snad nějaký chalupář vypráznil sklady na své chalupě a nenapadlo ho nic jiného, než vše vyvézt do toho nejnepřístupnějšího místa a tam vše do té rokličky vysypat. Druhá černá skládka byla nalezena nad Olešnou a jednalo se o hromadu staré lepenky. Nalezeno bylo také několik pneumatik, včetně velké traktorové, jedna stará lednice a televize. Při této akci byl zároveň organizován sběr starých elektrospotřebičů. Ty byly následně odvezeny společně s nasbíranými odpadky na náš sběrný dvůr. Na dětském hřišti pak bylo pro účastníky připraveno občerstvení, pro děti odměny, které věnovala společnost Elektrowin a.s. a ČSOP. Největší úspěch zaznamenaly samozřejmě u dětiček bublifuky. Všem, kteří se této akce zúčastnili děkujeme. Clean Up the World je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek…
php7IWvAh.jpg