820 let od první zmínky o Olešné


Sraz rodáků v Olešné: První písemná zmínka o obci Olešná pochází z roku 1180. V roce 2000 při příležitosti kulatého výročí, tedy 820 let, uspořádala obec slavnostní sjezd rodáků. Po prohlídce obce a položení květin u pomníku padlých se všichni odebrali do hostince paní Ortinské. Zde si vyslechli zajímavé povídání místostarostky paní Jany Kratochvílové. Po chutném obědě vyvrcholil sváteční program posezením i tancem s hudební skupinou Melodie z Kozojed. Všichni se dobře bavili, mnozí se viděli po mnoha letech a měli určitě nač vzpomínat a o čem povídat.
830let-20.jpg