Tiskové prohlášení obce Němčovice k reportáži pořadu České televize Černé ovce

Tiskové prohlášení

k reportáži pořadu České televize Černé ovce, která byla odvysílána v 18,25 hodin (30. 10. 2008) na programu ČT1 a ve 12,30 hodin (31. 10. 2008) na programu ČT2 s podtitulkem „Chránila stromy a přišla o pozemek“

Zastupitelé obce Němčovice označují odvysílanou reportáž České televize Černé ovce za tendenční a zmanipulovanou, která poškozuje dobré jméno naší obce. Tato reportáž byla natočena a sestříhána velmi neprofesionálně, nevyváženě a jednostranně manipulovala s fakty. Výsledek měl u diváka vzbudit dojem, že se v naší obci porušuje zákon, morálka a dobré mravy, což v žádném případě není pravda. V pořadu jsou použity ty nejhorší bulvární praktiky, které mění řečené, mění střihem v krátkém časovém úseku mluvené slovo různých osob (viz rozhovor s předsedou soudu v Rokycanech, který pokračuje řečí advokáta bez obrazu), případně na otázku redaktorky paní Maršálkové je odvysílána zcela jiná odpověď , která byla odpovězena na jinou otázku. Přesto, že do kamery mluvili všichni členové zastupitelstva obce, byla vybrána pouze řeč ing. Jakuba Ferschmanna, označeného v titulku „syn starosty“, aby byl nastolen dojem, že se jedná o jakousi „rodinnou mafii“. Takový způsob informování veřejnosti o činnosti naší samosprávy považujeme za naprosto nepřijatelný a pro Českou televizi ponižující.

Pokud má veřejnost vnímat pravdivé informace v celé šíři této „causy“, musí hledat odpovědi na následující otázky. Proč nebyly divákovi poskytnuty tyto informace, které měla k dispozici v písemné formě redaktorka Maršálková:

1) Že se jednalo o smrky, rostoucí v obecním lese, ve kterých se hospodaří podle schválených lesních hospodářských osnov, které byly ve stáří 100-120 let, ve špatném zdravotním stavu, s dutinami, hnilobou a jejich pád mohl způsobit škodu na majetku a zdraví chatařů či jiných osob?

2) Že těžbu v obecním lese nepožadoval starosta, ale odborný lesní hospodář obce?

3) Že starosta nabídl před těžbou jednotlivým chatařům možnost písemného převzetí odpovědnosti za tyto smrky v případě škod na jejich majetku s tím, že smrky budou na místě ponechány a přesto to všichni chataři odmítli, včetně manželů Charvátových?

4) Že starosta po celou dobu pouze plnil usnesení zastupitelstva obce, všechny úkony a žaloby byly podány po schválení zastupitelstvem obce a nebyly to žádné jeho soukromé iniciativy.

5) Že je nepředstavitelné a určitě nemožné bez právních důvodů přesvědčit postupně všechny zastupitele, všechny ostatní chataře a nakonec dvakrát i soud o „pravdě“ starosty, když by nebyly ničím podloženy.

6) Proč nebylo v reportáži uvedeno, že manželé Charvátovi dostali možnost u notáře podepsat stejné prohlášení jako ostatních šest chatařů, kteří mají své pozemky už dávno zpátky? Od notáře odešli s tím, že notářsky zpracované prohlášení odmítli podepsat.

7) Proč v pořadu nedostal slovo ani jediný chatař stejně „postižený“ jako manželé Charvátovi a mluvila tam pouze jejich kamarádka, které se to vůbec netýká? Zřejmě by se diváci dozvěděli, že všichni dobře věděli, že si při koupi pozemku žádný les nekupovali, což ani nebylo započteno do ceny při oceňování pozemku znalcem v oboru ekonomika, kde výslovně uvádí, že stromy nejsou předmětem ocenění?

8) Proč nebylo v reportáži uvedeno, že paní Charvátová podala řadu trestních oznámení na dřevorubce, který smrky kácel s tím, že jí způsobil škodu na jejím plotu ve výši 100,– Kč, na starostu obce pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, krádež a podvod, dále na dva zaměstnance obce na poškození jiné části jejího plotu a dále nakonec na krádež dvou smrků? Že všechna tato oznámení byla policií odložena? Divíte se po řadě hodin strávených u policejních výslechů, že se na ně starosta zlobí, což také v reportáži upřímně přiznal?

9) Proč z natočeného záznamu fotoaparátem syna paní Charvátové, jenž byl použit v reportáži, je vytržena z kontextu jen jedna věta starosty?

10) Je to opravdu pořad o morálce?

Karel Ferschmann
starosta obce Němčovice

František Spal
místostarosta obce Němčovice

Danuše Pavelková, Ing. Jakub Ferschmann, Mgr. Horvátová, Jiřina Vašková, Miloslav Sadílek

zastupitelé obce Němčovice