Hrdinný starosta Olešné

V roce 1866 za pruské války pochodovalo obcí Olešná pruské vojsko. Jak už to v době válek bývá, chtěli začít s rabováním a týráním místního obyvatelstva. Na jejich obranu se hrdině postavil starosta obce a také bývalý voják pan Jonák, který z dob svého vojančení znal německý jazyk. Se slovy: „Na vaše chování podám stížnost k vyššímu veliteli, který dlí ve dvoře Žíkově“ je zastavil a doprovodil až na Žíkov, kde také sjednal pro občany slušné zacházení.
V téže době zažili občané i smutný případ, kdy obcí projíždělo vozatajské vojsko a za jedním z vozů běžel člověk. Teprve u řeky u přívozu k Čivicím byl na přímluvu tehdejšího převozníka Jana Ježka propuštěn. Jednalo se o obyvatele ze Skomelna, který se provinil tím, že chtěl nepozorovaně z vozu vzít kávu.