Základnová stanice RDTF

Stavba stožáru vysílače nad Olešnou byla dokončena. Železobetonový stožár je vysoký 45 metrů nad terénem, do 15 m zelený, pak šedý, nahoře má bíločervené pruhy a červené světlo. Nyní se čeká na elektrikáře a na připojení vlastního vysílače. V jeho okolí už je vše dokončeno a upraveno. Když půjde vše bez problémů, fungovat začne nejpozději do konce letošních prázdnin.