Sloup se sochou Ecce Homo

Obec Liblín darovala Obci Němčovice na sklonku roku 2004 nemovitou kulturní památku – Sloup se sochou Ecce Homo, která stála až do roku 1994 při silnici z Radnic k Liblínu u dvora Zavadilka na rozhraní katastrálních území Olešná a Liblín. Na spodní část sochy čeká restaurátor, vlastní socha Ježíše Krista je zatím uložena v Nadaci Český barok v Rámové ulici v Praze. Socha je z pískovce, na čtvercové desce je čtyřboký ořímsovaný sokl, zdobený na přední straně zcela setřelým reliefním znakem Montecuccoliů, na zadní straně vytesaným letopočtem 1722. Sokl nese hladký válcový dřík s kompositní hlavicí, ozdobenou volutami, festony a okřídlenými hlavičkami andílků. Na hlavici stojí postava zbičovaného Krista, oděného v plášť, ruce svázané při levém boku, hlava pootočena doprava. Po provedení restaurátorských prací se počítá, že bude socha umístěna před kaplí v Olešné.

Sloup se sochou 1986.jpg

25.1.2005 003.jpg