Obecní rybník v Němčovicích

Po více než dvaceti letech byl obnoven uprostřed obce Němčovice rybník, který byl v osmdesátých letech při povodni zanesen ornicí z okolních polí. V tehdejší době, místo toho, aby se rybník vyčistil, byly do něj položeny polovegetační tvárnice do tvaru „V“ a tímto příkopem byla puštěna voda pryč z obce. Tento rybník, který je zde od nepaměti, měl v padesátých letech opravené hráze za pomoci místních sedláků. Funkcí zde měl rybník několik – upravoval zde vodohospodářské poměry, zajišťoval zdroj požární vody v obci a byl tehdy místem neustále okupovaným v létě místní vodní drůbeží – husami a kachnami, v zimě místní mládeží s bruslemi a hokejkami. Po vyčištění opět slouží ke svému účelu. Ruce k dílu přiložili hlavně místní hasiči, Jan Tománek, Michal Nový, Jiří Ferschmann a další.
stare11.jpg

Ferschmann XXIV 034.jpg