Sportovně střelecký klub Dvorec

Sportovně střelecký klub Dvorec je občanské sdružení, které na pozemku pč. 1589 v kat. území Radnice, provozuje výcvikovou, sportovní a mysliveckou střelnici, která slouží ke střelbě ze všech druhů a ráží brokových zbraní za účelem tréninku, pořádání soutěží a ke cvičným účelům.

Správce střelnice:
Pavel Mokoš, Dvorec 3, 338 24 p. Břasy I,
kontakt: mobil 602 262 103,
e-mail: hana.mokosova@seznam.cz

Provoz střelnice:
Tréninky jsou organizovány v úterý a ve středu, soutěže vždy v sobotu. Po dohodě s obcí Němčovice nebudou střelby v době od 1. května do 30. září probíhat v neděli a ve svátek. Termíny a doba konání větších závodů a soutěží bude včas veřejnosti oznámena.

Směr střelby:
Vzdálenost střelnice od zastavěné části obce Němčovice je 500 m, hlavní směr střelby je na severovýchod, sever a severozápad ve stanovené výseči.

Zabezpečení prostoru střelnice:
V době provozu střelnice je dostatečně zajištěna bezpečnost občanů. Přístup veřejnosti do prostoru střelnice a střeliště je zamezen barevnou páskou (folií) a tabulkami o zákazu vstupu, na všech přístupových komunikacích a cestách jsou ve vzdálenosti 250 – 350 m vyvěšeny výstražné tabule s nápisem POZOR STŘELNICE – VSTUP ZAKÁZÁN a na stožáru vyvěšen viditelně červený prapor.

Podrobnější informace najdete ve schváleném Provozním řádu střelnice Dvorec, který je zde podle § 55 odst. 2) písm. b) zák. 119/2002 Sb., vyvěšen a zpřístupněn.
11.8.2008 001.jpg