Němčovické hasičky

Při SDH v Němčovicích vznikla na jaře roku 2003 skupina žen – dobrovolných „hasiček“. Deset zakládajících členek, zčásti aktivních, zčásti pouze přispívajících, se zapojily do činnosti nejen ve sboru hasičů, ale i v obci. První trénink manipulace s hasičskými přístroji a nástroji absolvovaly aktivní členky v sobotu 24. května dopoledne u místní požární nádrže. S čerstvě nabitými znalostmi a získanými dovednostmi se hned odpoledne zúčastnily Okrskové soutěže v požárním sportu ve Lhotce u Radnic. Umístily se na krásném druhém místě, což určitě není špatné. Němčovičtí muži, kteří postavili dvě družstva, skončili až na šestém a sedmém místě. Informace o tom, že ženská družstva byla na soutěži jenom dvě, je myslím zcela nemístná a nedůležitá.
První trénink hasiček - květen 2003 - 2.jpg

První trénink hasiček - květen 2003 - 5.jpg