Pěnový

Pěnový hasicí přístroj je vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin – dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty, nafta, benzín je nevhodný k hašení polárních kapalin – aceton, alkoholy, líh, étery. Nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem a na likvidaci požárů lehkých kovů
penovy.gif