Obecní úřad

Bydliště: Němčovice čp. 22
Telefoní číslo: +420 371 795 262, /263, /264
Fax: +420 371 795 056