Kronika a kronikáři dnes

„Kronika je očitým a autentickým svědkem své doby“

„Bez kroniky je každá obec jako bez svého nejlepšího pamětníka a bez svého památníku“

Nejlepší informace o životě v obci můžeme získat z obecní kroniky, pokud tato byla a je vedena. Obec Němčovice i její osada Olešná mají to štěstí, že se našli lidé, kteří se této činnosti věnovali a zaznamenali pro nás plno zajímavých informací. Ve Státním okresním archivu v Rokycanech mají Němčovice uloženy 3 svazky Kroniky obecné školy v Němčovicích z let 1860 – 1969, 1 svazek Kroniky obce z let 1962 – 1995 a přílohy ke kronice od roku 1987 do roku 1990. Olešná má v archivu 2 svazky Kroniky obce z let 1915 – 1986 a Knihu zápisů Hasičského sboru z let 1904 – 1938.
V současné době mají obě obce dobře vedené kroniky, kronikářkou Němčovic je Jitka FERSCHMANNOVÁ, čp.16 a kronikářkou Olešné je Dana ŠTRUNCOVÁ, čp.34.