Seznam učitelů a doba jejich působení v Němčovicích

Učitelé školy v Němčovicích 1873 – 1969
Školní rok Jméno od Do
Poznámka
TROJTŘÍDKA zpočátku nedostatek učitelů
1873 – 74 Vojtěch HYNEŠ
Emanuel WEBER od 27.12.1873
1874 – 75 Vojtěch HYNEŠ
1875 – 76 Vojtěch HYNEŠ
Eduard RADL od 03.02.1876
1876 – 77 Vojtěch HYNEŠ
Matěj RUML
1877 – 78 Vojtěch HYNEŠ
Václav HACK
1878 – 79 Vojtěch HYNEŠ
Václav HACK
Antonie HYNEŠOVÁ od 01.01.1879 industriální učitelka
1879 – 80 Vojtěch HYNEŠ
Václav HACK do 01.03.1880
Josef HYLÁK od 01.03.1880
1880 – 81 Vojtěch HYNEŠ do 05.02.1881 zemřel
Josef HYLÁK
1881 –82 Josef HYLÁK
Ondřej HELLER do 01.05.1882
1882 – 83 Josef HYLÁK
Ondřej HELLER
Jan JEŽEK od 01.03.1883
1883 – 84 Josef HYLÁK
Ondřej HELLER
Jan JEŽEK do 01.03.1884
Václav POLÁČEK od 01.03.1884
1884 – 85 Josef HYLÁK
Ondřej HELLER
Václav POLÁČEK
1885 – 86 Josef HYLÁK
Ondřej HELLER do 13.09.1885
Václav POLÁČEK
František PAVELEC od 26.09.1885 do 29.09.1885
Ota PECH od 22.10.1885
1886 – 87 Josef HYLÁK
Václav POLÁČEK
Ota PECH
1887 – 88 Josef HYLÁK
Václav POLÁČEK
Ota PECH
1888 – 89 Josef HYLÁK
Václav POLÁČEK do 31.05.1889
Ota PECH
Marie HYLÁKOVÁ industriální učitelka místo Hynešové
1889 – 90 Josef HYLÁK
Ota PECH
Alois MATES od 16.10.1889
1890 – 91 Josef HYLÁK
Karel KUPKA od 15.09.1890
Alois MATES
1891 – 92 Josef HYLÁK
Alois MATES
Karel KUPKA
1892 – 93 Josef HYLÁK
Alois MATES
Karel KUPKA
Albína SETUNSKÁ industriální učitelka místo Hylákové, Hyláková zemřela 12.06.1893
1893 – 94 Josef HYLÁK
Alois MATES
Václav MAŠEK
1894 – 95 Josef HYLÁK
Alois MATES
Václav MAŠEK do 28.02.95
Václav SKALA od 22.01.95
1895 – 96 Josef HYLÁK
Alois MATES
Leopoldina POKORNÁ
1896 – 97 Josef HYLÁK
František KUPKA
Matěj ŘIHÁNEK
1897 – 98 Josef HYLÁK
František KUPKA
Petr VÁCLAV
1898 – 99 Josef HYLÁK
František KUPKA
Petr VÁCLAV
1899 – 00 Josef HYLÁK
Petr VÁCLAV
František KUPKA
1900 – 01 Josef HYLÁK
Petr VÁCLAV
Eduard SLÁMA
1901 – 02 Josef HYLÁK
Petr VÁCLAV do 28.02.1902
Eduard SLÁMA
Ferdinand GRUNDLER od 01.03.1902
1902 – 03 Josef HYLÁK
Eduard SLÁMA do 21.03.1903
Ferdinand GRUNDLER
Josefa JAŇOUROVÁ od 22.03.1903 do 01.06.1903
1903 – 04 Josef HYLÁK
Petr VÁCLAV
Eduard SOUKUP
1904 – 05 Josef HYLÁK
Petr VÁCLAV
Eduard SOUKUP
1905 – 06 Petr VÁCLAV
Emil PINKER
František NELIBA do 30.04.1906
František KASÍK od 01.03.1906
1906 – 07 František KASÍK
Jindřich SVOBODA do 27.02.1907
Josef BARTOVSKÝ
Václav MAŠEK od 28.02.1907
Antonie MAŠKOVÁ industriální učitelka místo Setunské
1907 – 08 František KASÍK
Josef BARTOVSKÝ
Václav MAŠEK
1908 – 09 František KASÍK
Josef BARTOVSKÝ
Václav MAŠEK
1909 – 10 František KASÍK
Josef BARTOVSKÝ
Václav MAŠEK
1910 – 11 František KASÍK
Josef BARTOVSKÝ do 14.02.1911
Václav MAŠEK
Anna VEJVAROVÁ od 15.02.1911< /td>

1911 – 12 František KASÍK
Josef BARTOVSKÝ do 31.03.1912
Václav MAŠEK
Anna VEJVAROVÁ od 01.04.1912
1912 – 13 František KASÍK
Václav MAŠEK
Karel CHVÁTAL
1913 – 14 František KASÍK
Karel CHVÁTAL
Stanislav VAVŘÍK
Marie MOTTLOVÁ industriální učitelka místo Maškové
1914 – 15 František KASÍK nemocen, ale učí
Karel CHVÁTAL do 14.01.1915 voj.služba
Stanislav VAVŘÍK
1915 – 16 František KASÍK zemřel 28.12.1915
Jaroslav POLÁČEK od 01.11.1915
Josef ŠEBEK od 01.05.1916 do 30.05.1916
Karel CHVÁTAL od 19.06.1916 pro nemoc a zranění odložena voj. služba
1916 – 17 Karel CHVÁTAL
Stanislav VAVŘÍK od 15.09.1916
1917 – 18 Venanc VOLEK
Karel CHVÁTAL
Stanislav VAVŘÍK
1918 – 19 Venanc VOLEK
Karel CHVÁTAL
Stanislav VAVŘÍK
Marie NEDBALOVÁ od 01.01.1919 do 31.03.1919
Industriální uč. za nemocnou Mottlovou
1919 – 20 Venanc VOLEK
Karel CHVÁTAL do 30.09.1919
Josef SIMMER od 24.10.1919
Jaroslav MATOUŠEK od 16.09.1919
1920 – 21 Venanc VOLEK do 31.03.1921
Alžběta DIENSTBIEROVÁ do 14.01.1921
Josef SIMMER
Josefa MATIASOVÁ od 01.01.1921 industriální učitelka místo Mottlové
František ČERNÝ od 01.04.1921
Anna OTTOVÁ od 09.05.1921
1921 – 22 Josef LIŠKA
Rudolf PŠENIČKA
Lidmila SPĚVÁČKOVÁ
1922 – 23 Josef LIŠKA
Lidmila SPĚVÁČKOVÁ
Vojtěch FRIDRICH
Marie ZEMANOVÁ industriální učitelka zastupuje Matiasovou
1923 – 24 Josef LIŠKA
Lidmila SPĚVÁČKOVÁ
Vojtěch FRIDRICH
Josefa MATIASOVÁ industriální učitelka
1924 – 25 Josef LIŠKA
Vojtěch FRIDRICH
Jana BROŽOVÁ do 31.12.1924
Františka ELHENICKÁ od 01.01.1925
DVOUTŘÍDKA
1925 – 26 Josef LIŠKA
Vojtěch FRIDRICH
1926 – 27 Vojtěch FRIDRICH do 15.02.1927
Marie MÍKOVÁ
Otakar PIK od 16.02.1927
1927 – 28 Ludmila MAŠKOVÁ
Václav ŘÍHA
1928 – 29 Ludmila MAŠKOVÁ
Václav ŘÍHA
1929 – 30 Jarmila MEISNEROVÁ
Helena ŠULOVÁ
1930 – 31 Anna BOLKOVÁ
Hedvika PAZDERNÍKOVÁ
Marie ČERMÁKOVÁ ruční práce dívčí s naukou o domácím hospod. dříve industriální uč. do 10.11.1930
Emilie WOLFLOVÁ od 11.11.1930 ruční práce
1931 – 32 Bohumil HNĚVKOVSKÝ
Jindřiška BREJCHOVÁ
Anna SOUKUPOVÁ ruční práce
1932 – 33 Jan HAVLE
Josefa GRAFNETTEROVÁ
1933 – 34 Václav STRÁNSKÝ
Josefa GRAFNETTEROVÁ
Věra OMCIRKOVÁ ruční práce místo Soukupové
1934 – 35 Václav STRÁNSKÝ
Josefa GRAFNETTEROVÁ
1935 – 36 Václav STRÁNSKÝ
Josefa GRAFNETTEROVÁ
1936 – 37 Václav STRÁNSKÝ
Josefa GRAFNETTEROVÁ
1937 – 38 Václav STRÁNSKÝ
Josefa GRAFNETTEROVÁ
1938 – 39 Václav STRÁNSKÝ
František BLAŽEK do 23.09.1938 voj. služba
František BLAŽEK od 15.11.1938
Anežka ČERNÁ ruční práce místo Omcirkové
1939 – 40 Václav STRÁNSKÝ
Václav RÝDL
1940 – 41 Václav STRÁNSKÝ
Václav RÝDL
1941 – 42 Václav STRÁNSKÝ
František BLAŽEK
1942 – 43 Václav STRÁNSKÝ
Vojtěch SMETANA do 19.05.1943
Rudolf ŠIMICE zvlášthí učitel němčiny
1943 – 44 Václav STRÁNSKÝ
Rudolf ŠIMICE
Irena RADOVÁ ruční práce
1944 – 45 Václav STRÁNSKÝ
Rudolf ŠIMICE do 22.09.1944 pracovní nasazení
Jaroslava SPĚVÁČKOVÁ od 23.09.1944
Marie VOSTRÁ ruční práce 1 měsíc
JEDNOTŘÍDKA
1945 – 46 Vladislav MACH
Libuše ČADOVÁ ruční práce
1946 – 47 Vladislav MACH do 04.10.1946
Václav KOTVA od
04.10.1946
do 30.09.1947
Ladislav ČIHÁK od 18.04.1947 do 08.05.1947
1947 – 48 Josef PĚNKAVA od 01.10.1947
DVOUTŘÍDKA pro nedostatek učitelů jen jedna třída
1948 – 49 Josef PĚNKAVA
Božena MATOUŠKOVÁ ruční práce
1949 – 50 Václav RÝDL
Jaruše SEDLÁKOVÁ do 31.10.1949
Bedřich HENDRYCH od 01.11.1949
Božena MATOUŠKOVÁ ruční práce do 31.12.1950
1950 – 51 Václav RÝDL
Bedřich HENDRYCH do 30.09.1950
Jan PAUR od 01.10.1950 do 31.03.1951
JEDNOTŘÍDKA 5.ročník přeřazen do Radnic
1951 – 52 Václav RÝDL
DVOUTŘÍDKA
1952 – 53 Václav RÝDL
Emílie ŘÍHOVÁ do 31.10.1952
od 01.11.1952 střídavé vyučování
1953 – 54 Václav RÝDL
Josefa ŽIKEŠOVÁ do 30.04.1954
1954 – 55 Václav RÝDL
Josefa ŽIKEŠOVÁ
1955 – 56 Václav RÝDL
Josefa ŽIKEŠOVÁ
1956 – 57 Václav RÝDL
Josefa ŽIKEŠOVÁ
1957 – 58 Václav RÝDL
Josefa ŽIKEŠOVÁ
1958 – 59 Václav RÝDL
Jaroslava KRUPKOVÁ
1959 – 60 Václav RÝDL
Jana KEMENYOVÁ
1960 – 61 Václav RÝDL
Věra RATAJOVÁ
1961 – 62 Václav RÝDL do 24.10.1961 v prosinci zemřel 1961
Věra RATAJOVÁ
Jaroslava KRUPKOVÁ od 30.11.1961
1962 – 63 Stanislav ŠTROBL
Věra ŠTROBLOVÁ
1963 – 64 Stanislav ŠTROBL
Věra ŠTROBLOVÁ
1964 – 65 Stanislav ŠTROBL
Věra ŠTROBLOVÁ
1965 – 66 Stanislav ŠTROBL
Věra ŠTROBLOVÁ
1966 – 67 Stanislav ŠTROBL
Věra ŠTROBLOVÁ
JEDNOTŘÍDKA od druhého pololetí školního roku 1966 – 67
1967 – 68 Stanislav ŠTROBL
1968 – 69 Stanislav ŠTROBL
POSLEDNÍ ROK ŠKOLY v Němčovicích