Zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat


Určeno: chovatelé hospodářských zvířat

1) Ministerstvo zemědělství ČR v souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a § 44, odst. 1, písm. d) zákona č.166/1999 Sb. v platném znění (veterinární zákon) stanovilo tyto termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2007:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2006 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od provedení.
Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2007.

b) V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2006 požadováno je termín pro předložení výsledků, zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2007

c) Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2007 určuje „Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 40079/2006-11000 ze dne 05.12.2006. Uveřejněna je ve Věstníku MZe, částka 2, prosinec 2006.

2) Provedení zdravotních zkoušek si každý chovatel zajistí u soukromého veterinárního lékaře.

Autor: MVDr. Richard Bílý, ředitel KVS pro Plzeňský kraj
Zdroj: Krajská veterinární správa pro PK
20809546.thc.jpg

Komentáře