Závěrečný účet Obce Němčovice za rok 2017

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017:

Závěrečný účet Obce Němčovice 2017

Zpráva auditora hospodaření za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Komentáře