Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluveni: Vašková – nemoc
Program:
1) Záměr prodeje obecních nemovitostí
2)Žádost o vydání stavebního povolení
3)Výstava a vernisáž k 130. výročí položení základního kamene stavby obecní školy v Němčovicích

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 6.

1) Zastupitelstvem obce projednán návrh starosty se záměrem obce prodat některé nemovitosti. Jedná se o prodej těchto nemovitostí v katastrálním území Olešná u Radnic a Němčovice:

Katastrální území Němčovice:

Číslo parcely: kultura: výměra:
221 orná půda 2.3278
222 orná půda 1.3038
223/1 orná půda 0.5137
228/1 orná půda 0.1888
373 orná půda 1.0178
374 orná půda 0.1259
celkem: 5.4778
Katastrální území Olešná u Radnic:
Číslo parcely: kultura: výměra:
133/2 orná půda 0.4468
133/4 orná půda 0.5528
133/6 orná půda 1.2714
139/1 orná půda 0.9621
140 orná půda 0.9819
168 TTP 0.3021
170/1 orná půda 0.2831
173 orná půda 0.1007
174 TTP 0.0234
175/1 orná půda 0.3557
176/1 TTP 0.0385
176/4 TTP 0.0147
177/2 orná půda 0.5862
177/4 orná půda 0.6816
234 orná půda 0.0126
235 orná půda 1.1509
249/1 orná půda 0.5007
249/4 orná půda 0.7222
254/1 TTP 0.1036
254/5 TTP 0.0360
256/1 orná půda 0.2086
259/1 orná půda 0.6410
280 orná půda 0.4388
370 TTP 0.1100
371 TTP 0.0881
401/1 orná půda 0.8132
427 orná půda 0.1079
467 orná půda 0.0989
469 orná půda 0.4010
524/1 ostat.plocha 0.0327
524/2 ostat.plocha 0.0446
525 orná půda 0.0378
669 orná půda 0.3381
670 orná půda 0.0122
671 orná půda 0.5798
673/1 orná půda 0.0762
673/2 orná půda 0.0766
674 orná půda 0.0917
675 orná půda 0.1025
676 orná půda 0.0414
677 orná půda 0.3183
678 orná půda 0.1241
802 orná půda 1.2139
873 orná půda 0.5251
963 orná půda 0.2680
964 orná půda 0.8039
966 orná půda 0.0809
970 orná půda 0.0899
1016/6 TTP 1.8349
1016/7 orná půda 0.1183
1250 orná půda 0.1690
1257 ostat.plocha 0.0626
1260 ostat.plocha 0.0791
1264 ostat.plocha 0.1511
celkem: 19.3072

Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 13.března 2003.
Zajistí: Ferschmann HLA PRO 6

2) Na základě možnosti získat dotaci na výstavbu 2 bytů u Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášeného „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2003“ ve výši 550.000,– Kč na jeden byt, podal starosta návrh na podání žádosti. K této žádosti musí být přiložena projektová dokumentace a stavební povolení v právní moci a to vše do 31. března 2003. Žádost o vydání stavebního povolení zajistí starosta Ferschmann dne 28. února 2003 HLA PRO 6

3) Starosta informoval o tom, že dne 1. dubna 1873 byl položen základní kámen na stavbu obecní školy v Němčovicích a k tomuto 130. výročí by chtěl uspořádat výstavu ve spolupráci s okresním archivem v Rokycanech a městským muzeem v Radnicích. Vernisáž výstavy, pozvánky, hosty a raut v restauraci v Němčovicích zajistí starosta. Vernisáž se bude konat dne 1. dubna 2003 od 17 hodin v restauraci.. HLA PRO 6

Usnesení zastupitelstva obce 3/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
záměr obce prodat obecní majetek podle čl. 1
podání žádosti o stavební povolení
podání žádosti o podporu výstavby nájemních bytů na MpMR ČR
výstavu a vernisáž k 130. výročí položení základního kamene obecní školy v Němčovicích
HLA PRO 6
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. března 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hod.
Zapsal: Opička Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře