Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radnice 2023/2024

Zápis se bude konat dne 2.5. 2023 od 14:00 hodin v budově mateřské školy, Pikova 367, Radnice.

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Komentáře